Disclaimer

Deze website is gemaakt om homeopathie de aandacht te geven die ze verdient. De informatie op deze website is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet alleen worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zal je je moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met een arts), een overzicht over de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website.

De teksten op deze website zijn geschreven door Regina Huisman, klassiek homeopaat en (sport)massagetherapeut. Het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. Ik hoop dat je mij daarop wil wijzen zodat ik deze website zo compleet en correct mogelijk kan maken. Op alle informatie van deze website is de disclaimer van toepassing zoals hierboven te lezen.

Ik garandeer niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Ik betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie.
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en ik kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.

Ik wijs alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaard evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van deze website en/of derden wordt genomen.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, ben ik niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.